เกี่ยวกับ บริษัท วินเนอร์ นัมเบอร์ เพลท จำกัด

เรื่องราวความเป็นมา

บริษัทฯก่อตั้งมากว่า 50 ปี ตั้งแต่จดทะเบียนในชื่อ หจก.ฮั่วเชียง ต่อมาได้จดทะเบียนเป็น บจก.
และได้เปลี่ยนเป็น บริษัท วินเนอร์ นัมเบอร์ เพลท จำกัด
ทางบริษัทฯ ตั้งใจมุ่งมั่น มองห็นโอกาส และความก้าวหน้าในตลาดการบริการด้านป้ายเนมเพลท
จึงส่งผลให้ ณ วันนี้ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านบริการรับทำป้ายเนมเพลทมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆ ปี
และ ได้ผลิตให้กับแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ของเรา

บริษัท วินเนอร์ นัมเบอร์ เพลท จำกัด ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการผลิต ให้มีคุณภาพดีที่สุด และยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย