ป้ายกัดกรด สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง Acid-Bite Lable

ป้ายกัดกรด Acid-Bite Lable

ป้ายกัดกรด ลงสีตามต้องการ งานป้ายกัดกรด ใช้วัสดุในการทำ คือ สแตนเลส ทองเหลือง อลูมิเนียม และทองแดง ความหนาของวัสดุมีดังนี้ 0.3 , 0.5 , 1 , 2 , 3 มม.

ป้ายกัดกรดสแตนเลส
     
     
     
     
     


ป้ายกัดกรดอลูมิเนียม
     
     
     
     


ป้ายกัดกรดทองเหลือง