ป้ายอลูมิเนียม อโนไดซ์ ป้ายอลูมิเนียม ระบบซิลสกรีน Aluminum Plate, Aluminum Anodize, Aluminum Screen Printing

ป้ายอลูมิเนียม Aluminum Plate

ป้ายอลูมิเนียม อโนไดซ์ Aluminum Anodize
ป้ายอลูมิเนียม พิมพ์สีตามที่ต้องการ สีไม่ลอกเมื่อโดนความร้อน น้ำมัน หรือทินเนอร์ วัสดุไม่ขึ้นสนิม และยังสามารถปั้มขึ้นรูปได้ ความหนาของวัสดุมีดังนี้ 0.3, 0.5, 1, 2, 3 มม.

ป้ายอลูมิเนียม ระบบซิลสกรีน Aluminum Screen Printing
ป้ายอลูมิเนียม พิมพ์สีตามที่ลูกค้าต้องการ

ป้ายอลูมิเนียม อโนไดซ์
     
     
     
     
     
     
     
     


ป้ายอลูมิเนียมซิลสกรีน