เรซิ่น Resin

เรซิ่น Resin

สามารถหยอดลงป้ายเนมเพลท ได้กับหลายวัสดุ เช่น สติกเกอร์ อลูมิเนียม สแตนเลส เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับชิ้นงาน เนื้อของเรซิ่นมีทั้งแบบแข็ง และ แบบนิ่ม